سرداگرم پارچین

 

شركت فنی و مهندسی سرداگرم پارچين از سال ۱۳۷۹ تا کنون سابقه فعاليت در زمينه های تعمير و نگهداری، مشاوره و طراحی و اجرای تاسيسات برقی و مكانيكی به عنوان يكی از شركت های پيمانكار فعاليت می نمايد.

این شرکت با بهره گیری از دانش فنی، توان و تجربه پرسنل كارآمد خود و همچنین رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان و استاندارهای بین اللملی تاسیسات مكانیكی و برقی نسبت به مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه پروژه های مختلف ساختمانی فعالیت می نماید.

این شركت پیمانكاری آمادگی همكاری در پروژه های تاسیساتی در زمینه های مختلف كاری از جمله سیستمهای سرمایشی و برودتی، گرمایشی، آبرسانی و روشنایی و … را با سازمانها و ارگانهای دولتی، خصوصی، مراكز نظامی، آموزشی، بهداشتی و سایر شركتها دارد.

همچنین این شركت دارای سابقه درخشانی در زمینه راهبری و نگهداری اماكن تاسیساتی پروژه های مختلف می باشد. شركت سرداگرم پارچین امید دارد با استفاده از دانش و تجربه پرسنل متعهد خود و همچنین تكنولوژی روز سهم كوچكی در پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم داشته باشد.

EnglishPersian
Instagram